ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:57  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:44  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 8:58  توسط پورطالبي  | 

     احتراما با استناد به نامه شماره 4388/114-20/11/89 مؤسسه ترويج فرهنگ قرآني موارد ذيل را به اطلاع مي رساند:

الف-تعدادي جزوه حاوي 20 برنامه تلويزيوني درسهايي از قرآن (از15/7/89لغايت 28/۱۱/89)   استاد ارجمند آقاي قرائتي آماده توزيع است كه لازم است مروج محترم درسهايي از قرآن آن اداره نسبت به دريافت آنها (در اسرع وقت) از گروه گسترش فرهنگ نماز،قرآن و عترت اداره كل  و توزيع آنها بين مدارس مجري طرح (به ازاي هر 30 نفر دانش آموز شركت كننده در مسابقه در هر واحد آموزشي يك جزوه) جهت مطالعه و شركت در آزمون پاياني اقدام نمايند.

ب-آزمون مذكور روز دوشنبه 23/12/89 رأس ساعت 10 صبح در كليه مناطق و شهرستانها  برگزار خواهد شد.(سؤالات آزمون متعاقبا ارسال خواهد شد)

ج-تهيه و ارسال گزارش مختصر از برگزاري مسابقه مورد امتنان خواهد بود.

د-مروج محترم پس از برگزاري مسابقه اسامي دانش آموزان برتر را طي نمون برگ شماره 6   دستورالعمل اجرايي  (سهميه  دوره  راهنمايي 3 پسر و 3 دختر و  دوره متوسطه نيز 3 پسر و 3 دختر ،جمعا  12 نفر را ) حداكثر تا پايان وقت اداري 11/1/90 به اين اداره كل ارسال دارند.

ه- نحوه و زمان ارسال اسامي مروجين و مديران فعال درسهايي از قرآن متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.

و-تعدادي تقويم ديواري سال 1390 اهدايي مؤسسه مذكور نيز به پيوست مي باشد كه لازم است بين آموزشگاههاي مجري طرح توزيع گردد. 

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:16  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:34  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:47  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:39  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:30  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:28  توسط پورطالبي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:57  توسط پورطالبي  |